Vaikuttavaa kehittämistä

 

Liikuntalääketieteen keskuksissa toteutetaan monipuolisia kehittämis- ja kokeiluhankkeita, joiden tavoitteena on viedä tutkittua tietoa käytännön toimintamalleiksi sekä kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja toimijoiden käyttöön. Lisäksi teemme yhteistyötä eri toimijoiden ja yritysten kanssa ja mm. pilotoimme erilaisia hyvinvointiteknologiasovelluksia ja -välineitä eri käyttäjäryhmissä.

Kehittämistoimintaa rahoitetaan Euroopan Unionin rakennerahastojen (ESR ja EAKR), STEA:n, kuntien, säätiöiden ja eri ministeriöiden toimesta.

Ota yhteyttä, jos kehittämishanketoimintamme kiinnostaa ja  etsit kumppania omille kehittämisideoillesi!

Kunkin liikuntalääketieteen keskuksen kehittämistoimintaan voit tutustua kunkin keskuksen omilla www-sivuilla.

 

 

   Oulu   Jyväskylä     Kuopio    Helsinki     Turku Tampere