HÖNTSÄ-hanke

 

Valtakunnallisessa Höntsä-hankkeessa kehitetään monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Höntsä-mallissa nuorista lähtevää toimintaa vahvistetaan monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminta sijoittuu eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille. Valtakunnallisessa Höntsä-toimintamallissa yhdistetään eri osaprojektien kokemukset Oulusta, Pieksämäeltä ja Helsingistä.

Hyvinvointi- ja urahöntsä -osaprojektissa kehitetään höntsätoimintaa, jossa liikunta- ja kulttuuritoimintaan yhdistetään terveellisten elintapojen, uraohjauksen ja voimaantumisen tukemista. Osaprojektin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 16-25-vuotiaat 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa olevat nivelvaiheen, erityisesti opiskelun aloittaneet, keskeyttäneet ja opintoihin palaavat nuoret. Kohderyhmänä ovat lisäksi toimijaverkoston, erityisesti liikunta- ja kulttuurialan toimijat, jotka työssään kohtaavat nuoria.  Osaprojekti toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja sen koordinoinnista vastaa ODL Liikuntaklinikka. 

Höntsä-hankkeen toteuttavat 1.2.2018 - 30.11.2020 välillä Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ODL Liikuntaklinikka, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen Nuorisoseurat ry, YMCA, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK, Virpiniemen liikuntaopisto) sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.