NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PoPLi) ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka toteuttavat yhdessä NOVA2-hankkeen, jossa edistetään työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnan avulla. Kokemusliikunta on nuorten toiveista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, joka mahdollistaa onnistumisen kokemukset. Liikuntatoiminnan tavoitteena on edistää nuoren hyvinvointia, jotta hakeutuminen koulutukseen ja työelämään mahdollistuvat.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella ja hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Muhos ja Ii. NOVA2-hankkeen toteutusaika on 1.6.2018-31.5.2021.

Toiminta

NOVA2-hankkeessa koulutetaan nuorten kanssa työskenteleviä kuntatoimijoita, seurojen ja yhdistysten ohjaajia sekä vapaaehtoisia liikuntakavereita kokemusliikunnan toimintamallin hyödyntämiseen ohjaustyössä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Hankkeessa kehitetään liikuntatoimintaa nuorten työpajoilla, jotta jokaisella nuorella olisi mahdollisuus liikkua osana työpajapäivää. Liikuntatoiminnan kehittäminen pohjautuu nuorten liikuntatoiveisiin ja nuorten hyvinvointikartoitukseen sekä liikuntatoiminnan mahdollistavien rakenteiden ja ohjaajien osaamisen edistämiseen. Hankkeessa tuetaan yhteistyötä kuntien, seurojen ja yhdistysten välillä matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tuottamiseksi muun muassa lajikokeilujen ja ideakilpailujen avulla. 

Hankkeessa käynnistetään liikuntakaveritoiminta, missä vapaaehtoisia liikuntakavereita koulutetaan ja tuetaan, jotta he voivat toimia liikuntakaverina hankkeen kohderyhmän nuorelle. Toiminnassa pyritään löytämään sopivia kaveripareja, jotta parit löytävät yhteisen liikuntaharrastuksen tai innostuvat käymään yhdessä vaikka ulkoilemassa.

NOVA2-hankkeen ajankohtaiset tapahtumat ja lisätietoa hankkeesta Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n internet-sivuilla ja hankkeen Facebook-sivuilla.

Yhteystiedot

Tanja Löytynoja, projektipäällikkö, puh. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi

Miia Länsitie, projektikoordinaattori, puh. 050 312 5757, miia.lansitie(at)odl.fi