Pohjoissuomalaisessa, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Hyvinvointia korkeakouluopintoihin hankkeessa kehitetään opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua tukeva sekä opintojen keskeyttämistä ehkäisevä toimintamalli. Toimintamalli kehitetään ja pilotoidaan Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun kampuksella sekä Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen, Kemin ja Tornion kampuksilla. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaneet, keskeyttäneet tai opintoihin palaavat opiskelijat. Hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat myös korkeakoulujen henkilöstö, joiden ohjausosaamista hankkeessa kehitettävä toimintamalli edistää. 

ODL Liikuntaklinikka, hankkeen osatoteuttajana, vastaa toimintamalliin sisältyvien korkeakoulujen henkilöstön osaamisen kehittämisestä, korkeakouluopiskelijoiden ryhmäyttämisen ja opintoihin kiinnittymisen edistämisestä sekä elämänhallintataitojen vahvistamisesta toiminallisin, liikunnallisin ja luovin menetelmin. Ryhmäyttämistä tukeva toimintamalli edistää opiskelijoiden ryhmään ja opintoihin kiinnittymistä, jaksamista ja hyvinvointia sekä ehkäisee opintojen keskeyttämistä. Korkeakoulujen henkilökunnan osaamisen kehittäminen lisää henkilökunnan ohjausosaamista ja toiminnallisten ryhmäytymisen ja elämänhallintataitojen oppimisen menetelmien hyödyntämistä. Kehitetty toimintamalli levitetään myös muiden korkeakoulujen hyödynnettäväksi.

Hanketta toteuttavat ajalla 1.9.2020-31.12.2021 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö / ODL Liikuntaklinikka, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

 

Yhteystiedot:

Ulla-Maija Luoma, projektityöntekijä ODL Liikuntaklinikka

puhelin: 050 5271585

email: ulla-maija.luoma@odl.fi