Tutkittuun tietoon perustuvaa koulutusta ja tiedonvälitystä

 

 

Liikuntalääketieteen keskukset toteuttavat valtakunnallisia ja alueellisia alan ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä järjestävät alan tieteellisiä seminaareja ja kongresseja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi keskukset toteuttavat alueillaan maksuttomia yleisötapahtumia ja luentoja. 

Liikuntalääketieteen keskukset osallistuvat aktiivisesti yliopisto-opetukseen (lääketieteellinen tiedekunta, liikuntatieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta) sekä ammattikorkeakoulujen opetukseen. Myös urheiluakatemioiden yhteydessä toteutettava opetus on tärkeätä.

  • ​Lääketieteen ja muiden yhteistyötieteiden perusopetuksessa, erikoistumiskoulutuksessa, täydennys- ja jatkokoulutuksessa
  • Sosiaali- ja terveysalan toimijoille​
  • Liikkujille, valmentajille ja urheilijoille​
  • Opettajille ja muiden alojen ammattihenkilöille
  • Tutkijoille
  • Yksilöille ja yhteisöille – päätöksenteon tueksi!

 

Liikuntalääketiede Suomi -verkosto

  • järjestää vuosittain keskimäärin 480 koulutustilaisuutta, joihin 
  • osallistuu noin 13 000 henkilöä

 

 

 

   Oulu   Jyväskylä     Kuopio    Helsinki     Turku Tampere