Valtakunnallinen koulutus

 

Keskukset järjestävät vuosittain valtakunnallisia säännöllisesti toistuvia koulutustilaisuuksia.

Näitä ovat esimerkiksi:

Lisäksi keskusten asiantuntijat kouluttavat eri kehittämisohjelmien ja yhteistyöverkostojen koulutustilaisuuksissa, joita ovat mm. 

 

Tutustu keskusten monipuoliseen koulutustarjointaan keskusten omilla  www-sivuilla.