Valtakunnallinen koulutus

 

Keskukset järjestävät vuosittain valtakunnallisia säännöllisesti toistuvia koulutustilaisuuksia.

Näitä ovat esimerkiksi, (joista alla ulkoiset linkin):

Lisäksi keskusten asiantuntijat kouluttavat eri kehittämisohjelmien ja yhteistyöverkostojen koulutustilaisuuksissa, joita ovat mm., (joista alla ulkoiset linkit)

 

Tutustu keskusten monipuoliseen koulutustarjointaan keskusten omilla  www-sivuilla.