Urheiluakatemiayhteistyö

 

Suomalainen urheiluvalmennus keskittyy lisääntyvästi suurimpien kaupunkien urheiluakatemioihin ja valmennuskeskuksiin. Näihin valmennuksen toimintaympäristöihin keskitetään myös asiantuntijapalveluita. Tämä mahdollistaa aidon yhteistyön urheilijan ja valmentajan arjessa, valmennuksen laadun lisäämisen sekä osaamisen kasvattamisen.

 

       

 

Urheilijaterveyden asiantuntijatoiminnassa keskeistä on, että  

 • Fysioterapeuttinen  harjoittelu ja fysiikkavalmennus integroidaan  toimintaympäristöjen päivittäisvalmennukseen
 • Urheilupsykologia  keskittyy  ensisijaisesti urheilijoiden psyykkisten taitojen kehittämiseen ryhmätason ohjauksessa sekä joukkueiden ja henkilökohtaisten valmentajien psyykkisen valmennusosaamisen kehittämiseen työnohjaamalla ja kouluttamalla
 • Ravitsemusvalmennuksessa panostetaan urheilijoiden arjen taitojen kehittymiseen ryhmätason ohjauksessa sekä urheiluravitsemusosaamisen kasvattamiseen valmennusympäristössä
 • Liikuntalääketieteen erikois- tai erikoistuva lääkäri kasvattaa urheilijan ymmärrystä terveellisen ja tuloksellisen harjoittelun sekä matalan kynnyksen hoitosuhteen luomiseksi - niin ennaltaehkäisevästi kuin akuuteissa tilanteissa. Lisäksi lääkäri toimii lääketieteen asiantuntijana valmennukselle ja asiantuntijatiimille sekä vastaa hoitopolkujen koordinoinnista perus- ja erikoissairaanhoitoon

Liikuntalääketieteen keskusten urheiluakatemiopille tuottamia tukipalveluita ovat mm. 

 • Urheilijan terveystarkastukset
 • Lääkärin vastaanottopalvelut
 • Lihastasapaino- ja voimamittaukset
 • Suorituskykymittaukset
 • Urheilufysioterapeutin palvelut
 • Laillistetun ravitsemusterapeutin ja ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • Urheilupsykologin palvelut
 • Koulutuspalvelut
 • Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö

Liikuntalääketieteen keskukset ovat vahvasti mukana akatemiayhteistyössä.  Yhteistyön laajuus vaihtelee keskuksittain. Tutustu alueesi liikuntaläketieteen keskuksen palveluihin keskuksen sivuilla. 

 

 

 

   Oulu   Jyväskylä     Kuopio    Helsinki     Turku Tampere