Suorituskykymittaukset

 

Liikuntalääketieteen keskuksissa työskentelee liikuntatieteen ja liikuntalääketieteen huippuammattilaisia, jotka ovat perehtyneet ihmisen kuormitusfysiologiaan sekä valmennuksen ohjaukseen ja seurantaan. 

Keskuksissa tarjotaan  monipuolisia kuntotestauspalveluja liikuntaa aloittavista huippu-urheilijoihin.  Testivalikoima yltää maksimaalisista kestävyyskunnon testeistä kävelytesteihin ja voimatesteihin. Testien luotettavuus ja turvallisuus varmistetaan noudattamalla kuntotestauksen hyviä käytäntöjä (ulkoinen linkki) ja kansainvälisiä ja kansallisia suosituksia.

Kuntotestausta tehdään myös mm. pelastusopistoon hakijoille (ulkoinen linkki) sekä pelastuslaitoksissa toimiville palomiehille sekä osana työyhteisöjen terveyttä edistäviä palveluja.

 

Kliiniset testit

Lääkärien valvonnassa toteutetaan mm. rasitusastmatutkimuksia, kliinisiä rasituskokeita sekä spiroergometriatutkimuksia. Näillä tutkimuksilla voidaan luotettavasti tutkia keuhkojen ja sydämen toimintaa, ja näitä tutkimuksia käytetään mm. astman, sydämen rytmihäiriöiden ja sepelvaltimotaudin sekä ylikuormitustilan tutkimiseen ja hoidon suunnitteluun. Kliinisten testien lisäksi tarjotaan erilaisia terveyttä edistäviä ja tuloksellista harjoittelua tukevia, sekä akuuteissa tilanteissa tarvittavia diagnostisia, laboratoriopalveluita.

 

Harjoittelun ja suorituskyvyn seuranta ja tukeminen

Liikuntalääketieteen keskusten liikuntafysiologit ovat asiantuntijoita suorituskykytestauksessa ja niistä annettavan palautteen laadinnassa  harjoittelun tukemiseksi. Suorituskykytestien ohella liikuntafysiologit suorittavat, yhdessä lääkäreiden kanssa, mm. harjoittelun ja palautumisen seurantaa sekä diagnostisia testejä niihin tarkoituksiin kehitetyillä menetelmillä.

 

Tutustu palveluihin keskusten www-sivuilla!

Liikuntalääketieteen keskusten moniammatillisuus  ja tieteellisen tutkimuksen mukanaan tuoma asiantuntijuus  tuo asiakkaidemme saataville uusimpaan tietoon perustuvat palvelut ja osaamisen.   Tutustu keskusten kuntotestaus- ja valmennus palveluihin  keskusten omilla sivuilla (alla olevista logoista linkki ulkoiselle sivulle).

 

 

 

 

   Oulu   Jyväskylä     Kuopio    Helsinki     Turku Tampere