Liikuntalääketieteen keskusten keskeiset tutkimushankkeet

  

Kullakin liikuntalääketieteen keskuksella on  oma tutkimusstrategiansa  ja  tutkimuksen painopistealueet. Keskusten tutkimustoimintaa täydentää toisiaan muodostaen valtakunnallisesti merkittävän ja tuotteliaan liikutatieteellisen ja liikuntalääketieteellisen verkoston.

Kunkin keskuksen omaan tutkimustoimintaan ja sen painopistealueisiin voit tutustua keskuksen omilla www-sivuilla.