Tutkimusstrategiat ja tutkimuksen painopistealueet

 

Tutkimusta ohjaavat  mm. valtakunnalliset  liikuntapoliittiset  linjaukset (ulkoinen linkki),  Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020-2024 (ulkoinne linkki)  ja liikuntalääketiede Suomi -verkoston yhteinen valtakunnallinen liikuntalääketieteen strategia (ulkoinen linkki).   

Liikuntalääketieteen keskusten yleishyödyllisen toiminnan  resurssoinnista vastaa pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtiorahoituksen lisäksi keskukset kattavat toimintaansa kilpaillulla rahoituksella (mm. EU rakennerahastot ESR ja EAKR, yksityiset säätiöt, Suomen akatemia)  sekä omalla rahoituksella. 

Kullakin liikuntalääketieteen keskuksella on lisäksi  oma tutkimusstrategiansa  ja  tutkimuksen painopistealueet. Keskusten tutkimustoimintaa täydentää toisiaan muodostaen valtakunnallisesti merkittävän ja tuotteliaan liikutatieteellisen ja liikuntalääketieteellisen verkoston.

Kunkin keskuksen omaan tutkimustoimintaan ja sen painopistealueisiin voit tutustua keskuksen omilla www-sivuilla.